Wybierz produkt Kategoria produktu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reklamacje

WARUNKI REKLAMACJI:

 1. W przypadku wątpliwości dotyczących zakupionego na www.bluebird.net.pl towaru prosimy najpierw, w celu ustalenia szczegółów dalszego postępowania, o kontakt mailowy na kawu@kawu.pl
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (lub karta gwarancyjna tylko w przypadku jeśli a jest dołączana do produktu).
 3. Do reklamowanego towaru musi również zostać załączona czytelna nota (opis reklamowanej usterki/nieprawidłowości), chyba że wcześniej taki opis został już przesłany drogą mailową oraz zaakceptowany przez nasz zespół.
 4. W terminie 14 dni od otrzymania przesyłki reklamacja zostanie rozpatrzona, a Użytkownik poinformowany, drogą mail’ową, o powziętej decyzji.
 5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika takie jak kolor, proporcje itp. nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 6. Reklamacji nie podlegają:
  1. naturalne zużywanie się produktu.
  2. uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedający zobowiązuje się do:
  1. nieodpłatnej naprawy,
  2. lub do wymiany towaru na nowy - jeśli naprawa jest niemożliwa albo wymaga poniesienia niewspółmiernych kosztów.
 8. WAŻNE! ZALECANA JEST INSTALACJA W WARSZTATACH MONTAŻOWYCH CAR-AUDIO - w przypadku instalacji na własną rękę klient bierze odpowiedzialność za urządzenie oraz i instalację samochodową. Szkody powstałe na skutek samodzielnej, niewłaściwej instalacji NIE BĘDĄ NAPRAWIANE/REKLAMACJE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE!
 9. Zwrot należy wysłać bez kwoty pobrania. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy KAWU J. Kotus, A. Woźniak S.J. nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 10. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.kawu.pl oznacza akceptację powyższego regulaminu.
 11. Formularz reklamacyjny do pobrania pod adresem:
 12. FORMULARZ REKLAMACYJNY

Koszty gospodarowania odpadami Zgodnie ze znowelizowaną ustawą WEEE informujemy, że kwota kosztów gospodarowania odpadami związana z wprowadzaniem do obrotu przez firmę KAWU niektórych grup produktów jest widoczna po zalogowaniu się na www.kawu.pl. Koszty te, stanowiące składnik ceny danego produktu, są ponoszone przez wprowadzającego i nie obciążają dodatkowo naszych klientów.