Wybierz produkt Kategoria produktu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty
<<     12  |  13  |  strona  14  |
<<     12  |  13  |  strona  14  |
 

Koszty gospodarowania odpadami Zgodnie ze znowelizowaną ustawą WEEE informujemy, że kwota kosztów gospodarowania odpadami związana z wprowadzaniem do obrotu przez firmę KAWU niektórych grup produktów jest widoczna po zalogowaniu się na www.kawu.pl. Koszty te, stanowiące składnik ceny danego produktu, są ponoszone przez wprowadzającego i nie obciążają dodatkowo naszych klientów.