Wybierz produkt Kategoria produktu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rejestracja - UWAGA! Firma Kawu Sp. J prowadzi wyłącznie sprzedaż hurtową.
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Podaj E-mail - Twój Login *:

Hasło *:
Powtórz hasło *:

NIP *:
Nazwa firmy *:

REGON :

Kraj *:
Miasto *:

Kod pocztowy *:
Ulica *:

Nr domu *:
Nr mieszkania:

Telefon *: (niezbędny dla kontaktu z Kurierem)

 
Osoba kontaktowa.

Imię *:
Nazwisko *:

Telefon *


Uwaga! Aby po dokonaniu zakupu otrzymywać fakturę netto, prosimy o przesłanie kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i dokumentu nadania numerów REGON i NIP na numer faxu 042 611 62 64 lub e-mail kawu@kawu.pl
 
Zdefiniuj inny adres wysyłki

Imię *:
Nazwisko *:

Nazwa firmy:
Kraj *:

Miasto *:
Kod pocztowy *:

Ulica *:
Nr domu *:

Nr mieszkania:

 

Potwierdzam iż jestem świadom że firma Kawu Sp. J nie prowadzi sprzedaży detalicznejWyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez KAWU J. Kotus, A. Woźniak sp.j. w celach i na zasadach określonych w Polityce prywatnościZapoznałem(am) się z regulaminem strony Kawu


Chcę otrzymywać newsletter. 
 

 

Koszty gospodarowania odpadami Zgodnie ze znowelizowaną ustawą WEEE informujemy, że kwota kosztów gospodarowania odpadami związana z wprowadzaniem do obrotu przez firmę KAWU niektórych grup produktów jest widoczna po zalogowaniu się na www.kawu.pl. Koszty te, stanowiące składnik ceny danego produktu, są ponoszone przez wprowadzającego i nie obciążają dodatkowo naszych klientów.